สุดยอดเฝ๋อขาวัว Bún bò

http://www.hotsia.com/vietnam-info/buonmathuot/index.shtml สุดยอดเฝ๋อขาวัว Bún bò