TIBETAN TRADITIONAL/CLASSICAL SONG NANGMA TOESHAY BY PASSANG LHAMO (TOESHAY SHARLUNG DRAK)

🎉 𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃 𝐍𝐎𝐖 !! 𝐊𝐡𝐚𝐫𝐚𝐠 𝐏𝐞𝐧𝐩𝐚'𝐬 ༼ 𝟕𝟎 𝐘𝐚𝐧𝐠𝐧𝐲𝐞𝐧 ༽ 𝐀𝐥𝐛𝐮𝐦 𝐔𝐩𝐥𝐨𝐚𝐝𝐞𝐝 𝐨𝐧 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞 📣🤠 👉 https://kharagpenpa.bandcamp.com/album/70-yangnyen-dyuncuyi-yangnyen . 📍 Download 𝐓𝐒𝐇𝐈𝐆 𝐒𝐔𝐌 Song on Kharag Penpa Bandcamp! 👉 AR : https://kharagpenpa.bandcamp.com/track/07-tshig-sum 👉 MR : https://kharagpenpa.bandcamp.com/track/09-tshig-sum-mr . ♥️ Turn ON the 1080p on Youtube Video Clip Quality!! 😉♥️ 🎶 གཞས་མིང། ༼ ཚིག་གསུམ། ༽ 🖋 གཞས་ཚིག་རྩམ་མཁན། ༼ ཁ་རག་སྤེན་པ། ༽ 🎼 གཞས་མདངས། ༼ ཁ་རག་སྤེན་པ། ༽ 🎤 གཞས་གཏོང་མཁན། ༼ ཉི་མ་སྒྲོལ་མ། ཁ་རག་སྤེན་པ། ༽ 👫 འཁྲབ་མཁན། ༼ ཁ་རག་དབྱངས་ཅན། ཁ་རག་སྤེན་པ། ༽ 📀 འཁོར་སྟག། ༼ གཉིས་པ། 70 བདན་ཙུའི་དབྱངས་སྙན། ༽ ༢༠༠༧ ལོ། 🎶 གཞས་ཨང་། ༼ ༦ ༽ @ ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ།🇰🇷 ༢༠༠༤༠༤ . 🎁 𝐓𝐒𝐇𝐈𝐆 𝐒𝐔𝐌 Tibetan Lyrics PDF Download!! 👉 https://drive.google.com/file/d/1FvLILGAtxg1uQyM-1MHMO9zCSd_uF3if/view?usp=drivesdk - 🎶 𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲 : 𝓣𝓼𝓱𝓲𝓰 𝓢𝓾𝓶 • 𝒯𝒽𝓇𝑒𝑒 𝒮𝑒𝒸𝓇𝑒𝓉 𝒲💍𝓇𝒹𝓈 🎤 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿 : 𝐍𝐲𝐢𝐦𝐚 𝐃𝐨𝐥𝐦𝐚 / 𝐊𝐡𝐚𝐫𝐚𝐠 𝐏𝐞𝐧𝐩𝐚 🖋 𝗟𝘆𝗿𝗶𝗰𝗶𝘀𝘁 : 𝐊𝐡𝐚𝐫𝐚𝐠 𝐏𝐞𝐧𝐩𝐚 🎼 𝐌𝐞𝐥𝐨𝐝𝐲 : 𝐊𝐡𝐚𝐫𝐚𝐠 𝐏𝐞𝐧𝐩𝐚 👫 𝐀𝐜𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬 & 𝐀𝐜𝐭𝐨𝐫 : 𝐊𝐡𝐚𝐫𝐚𝐠 𝐘𝐚𝐧𝐠𝐜𝐡𝐞𝐧 / 𝐊𝐡𝐚𝐫𝐚𝐠 𝐏𝐞𝐧𝐩𝐚 📀 𝐀𝐥𝐛𝐮𝐦 : 2nd 70 Dyuncuyi Yangnyen 2006 🎶 Track no: 6 • Shooting Place @ South Korea 🇰🇷 🎥 Date : 20.04.04 - 🎶 제목 : 칙쑴 • 세 단어 • 🎤 가수 : 니마 돌마 / 카락 뺀빠 🎼 가사 : 카락 뺀빠 🎼 작곡 : 카락 뺀빠 👫 배우 : 카락 양쩬 • 강다은 / 카락 뺀빠 📀 앨범: 2집 (2006)• 🎶 6번 트랙 • 촬영 @ 대한민국 🇰🇷 🎥 촬영 날짜 : 20.04.04. 〰️ #TibetanLoveSong #TshigSum #KharagPenpa #ThreeSecretWords #TibetanMusician #TibetanSinger #TibetanComposer #Composer #LoveSong #TibetanMusic #TibetMusic #TibetanSong #TibetSong #Composer #Korea #Daewonsa #CherryBolssom #CherryBlossomRoad #티베트음악 #티벳음악 #티벳노래 #티베트노래 #티베트러브송 #세단어 #칙쑴#티벳뮤지션 #티벳가수 #티벳공연예술가 #티벳음악강사 #카락뺀빠 #Korea #한국 #대한민국 #보성대원사 #보성벚꽃길 #대원사벚꽃길 #벚꽃길