၁၉၉၅ ခုနှစ် မြဝတီအငြိမ့်ပြိုင်ပွဲ မြနန်းဧရာ အငြိမ့် ခေါင်းဆောင်မင်းသမီး မြင့်မြင့်ကြည် (၁)