YARKHUSHTA - ЯРХУШТА - ՅԱՐԽՈՒՇՏԱ (DANCE LESSON) [russian, english, french subtitles]

Մատթեոսի ավետարանի 4-րդ երանին արդարության քաղց ու ծարավ ունեցողներին է երանության արժանացնում: Ինչպե՞ս է ընկալվում արդարության գաղափարը Սուրբ Գրքում, համաձայն Տիրոջ խոստման, ինչպե՞ս են մարդիկ հագենալու: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը: The Sermon of Mount: Blessed are those Who Hunger and Thurst for Righteousness (Matth. 5:6) 4th Beatitude of the Gospel of Matthew blesses those who hunger and thurst for righteousness. How is the concept of righteousness perceived in the Scriptures, according to the Lord’s promise, how will people get filled? Rev. Father Ruben Zargarian provides explanations on the passage.