Bernameya Dengê Diwanxanêde Mêvanê me Dengbêj Kazo.