30 lakh | Dharan Ghar jagga | Dharan ma sabai Vanda sasto Naya ramro Ghar Bikrima | by bhubanthapa

अभर परेकोहुनाले,धरान मा अत्यन्तै सस्तो घर बिक्री मा | Dharan ghar jagga अ साची एदि हजुर मेरो channel मा नया हुनुहुन्छ भने कृपया subscribe पनि गर्नु न भुल्नु होला। आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो राम्रो घर अनि जग्गा को video ल्याउने छु। एदि हजुर को पनि घर जग्गा बेच्नु चाहानु हुन्छ भने 9848643558 मा फोन गर्नुसक्नु हुनेछ। धन्यवाद । Hi I'm Rajan rai welcome to My youtube channel #rajanrai एस्तै एस्तै video को लागि हाम्रो channel लाई subscribe गर्नु होला। Some videos👇️ 2 वटा घडेरी बिक्री मा 20ft बाटो 👇️ https://youtu.be/6suptUJVMUg सानो घर सहित 10 धुर जग्गा बिक्री मा👇️ https://youtu.be/zAkEvGS_9_Y contact Rajan rai👉️ 9806897827 and 9848643558 Our social link 👇️ youtube👇️ https://www.youtube.com/channel/UC3nUwke8iIjEThFXMM4qxmg FB👇️ https://www.facebook.com/profile.php?id=10004321197508 #dharangharjagga #rajanrai #gharjagga