Biratnagar Airport जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति, अन्तरास्ट्रिय स्तरको बनाइदै