ลุยลาว EP4:ตลาดขายของป่า ของพื้นบ้านนานาชนิด ที่เมืองยมมะลาด เเขวงคำม่วน

พาไปชมตลาดบ้านโคกสว่าง ตลาดขายของป่า ของพื้นบ้าน นานาชนิด