มิตจีนา 14: ข้าวหมกไก่ขั้นเทพ กะฉิ่น eating Myitkyina street food Kachin State myanmar

มิตจีนา 14: ข้าวหมกไก่ขั้นเทพ กะฉิ่น eating Myitkyina street food Kachin State myanmar