पा.लाजरस थुलुङ्ग(संकष्टमा हामी के गर्ने) ll Nepali Christian message ll

Video © BACHAN TV यस टिभीमा अपलोड भएका हरेक Sermon Videos, Life Changing Testimony, Interview, रिपोर्ट तथा अन्य Video हरु कपि, Download गरी अन्य Channel मा upload गरेको पाइएमा प्रचालित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । *Embedding to a website is allowed. https://www.facebook.com/BachantvNepal https://www.youtube.com/bachantv Email: bachantv@gmail.com Website: www.bachan.tv Contact Information : Post: 8975, EPC:2930, Kathmandu, Nepal Contact: +9779841165205 #Bachan_tv #Dinesh_Shrestha