Aggressive FAITH (उग्र बिश्वास)

हामीले हर समय प्रार्थना गर्नु अत्यावश्यक छ। हामीले प्रार्थना गर्ने आदत हराउनु हुँदैन। धेरै चोटि जब हामी जीवनको समस्याबाट भएर जान्छौं तब त्यति बेला प्रार्थना गर्नको सट्टा, परमेश्वरमा पर्खन अनि उहाँको आवाज सुन्नको सट्टा हामी संसारको तरिकाहरू अपनाउँछौं। दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ यो छ कि अहिलेको जमानामा प्रार्थना केवल औपचारिकता भएको छ - एउटा दस्तुर मात्र बनेको छ। प्रार्थना परमेश्वरले दिनु भएको अत्यन्त आवश्यक अनुशासन हो जसद्वारा उहाँले हाम्रो आत्मा भित्र प्रार्थना को उत्तर रोप्नु हुन्छ।आत्मा चाहिँ हाम्रो त्यो भाग हो जसद्वारा आत्माको संसारमा बास गर्नुुहुनेे परमेश्वरले हामीलाई छुनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ अनि हाम्रो लागि के चाहानुहुन्छ प्रकट गर्नुहुन्छ। यो तब सम्भव छ जब हामी प्रार्थना गर्ने अभ्यास विकास गर्छौं। हामीले प्रार्थनाको आदत विकास गरेनौं भने जब पनि समस्या आउँछ त्यति बेला हामी समस्याको समाधान भौतिक औ शारीरिक उपाइँहरू भित्र खोज्न शुरू गर्छौं। यसैले हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थनामा निरन्तर जोड़िने आदत विकास गर्नुपर्छ। जब हामी जीवनको प्रमुख निर्णयहरु लिन जान्छौं, हामीले पवित्र आत्माको अगुवाइ खोज्नुपर्छ अनि जब हामीले हाम्रो आत्मामा निश्चयता पाउँछौं तब त्यसलाई परमेश्वरको वचनद्वारा पुष्टि गर्नुपर्छ र जुन व्यक्तिहरू पहिले नै त्यो बाटो  हिड़ीसकेका छन् उनीहरूबाट सल्लाह लिनुपर्छ। जब हामी त्यसो गर्छौं हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न थाल्छौं र जब हामी त्यो गर्न कदम चालछौं त्यतिबेला घटनाहरू सजिलैसँग घट्न शुरू हुन्छ। It is imperative that we pray at all times. We must not neglect the habit of praying. Often, when we go through life's problems, instead of praying, waiting on the Lord and hearing His voice, we adopt the methods of the world. The sad thing is that prayer today has been reduced to just a formality - a mere ritual at best. Prayer is an indispensable God-given discipline by which He sows the answer to prayers in our spirit. Our spirit is that part of us through which God who dwells in the spiritual realm moves us, speaks to us and reveals what He desires for us. This is possible only when we practise the discipline of prayer. If we do not develop the habit of prayer then when a problem arises, we start looking for its solution through worldly means. We need to develop the habit of constantly engaging with God in prayer. When we need to take major decisions in life, we must seek the guidance of the Holy Spirit and once we are certain in our spirit, we must confirm it with God's Word and seek counsel from those who have already treaded that path. When we do that, we start to see clearly and when we act on it then things begin to take place effortlessly. Chapters: 10:46 (1) प्रार्थना गर्दा के हुँदछ त? What happens when we Pray? 31:40 (2) प्रार्थनाले हामीलाई आत्माले डोर्याइएको व्यक्ति बनाउनदछ Prayer makes us Spirit led person 48:47 (3) लामो प्रार्थनाको बानी कसरी बसाल्ने? How to develop prolonged Prayer habits ? 52:15 (4) परमेश्वर बोल्नुभएको कसरी थाहा गर्ने? How to sense God speaking Sunday the 21st March 2021 Speaker: Daniel Chhetri, Senior Pastor, Word of Life Church, Gangtok-737101, Sikkim, INDIA Facebook: https://www.facebook.com/wlcgangtok2003 Subscribe: http://www.youtube.com/c/DanielChhetri68 Source: Freebibleimages, Pexels, Bible project Subscribe to Daniel Chhetri's Youtube Channel to stream our latest teachings and messages from over the years, and much more. Hit the Notification Bell so that you’ll never miss my most recent video. To reach us for your personal request for Prayer, Counselling and other important issues, you can call on this numbers and be in touch with our moderators. Contact Person: (Moderator) Pastor Pranoy Gurung PH. +91 9474531577 (WhatsApp) Pastor Bijoy Joel Gurung PH. +91 94342 57337 (WhatsApp) Mrs. Choden Lepcha PH. +91 7797888563 (WhatsApp) Email: smdc68@yahoo.co.in