ሩቅያ በተለያየ ሰበብ ትዳር ለዘገየባቸው እና ትዳር ለሚያስጠላቸው

በዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን