Land on sale in thankot kathmandu nepal | ghar jagga kathmandu | real estate nepal | hamro bazar

#9880789371#sujit_tamang#9746432358 ST MOBILE LINK:: https://www.youtube.com/channel/UCBqPhunO6QA0wj8-QWv56Mg अझै एस्तै एस्तै राम्रो र विभिन्न ठाउँको घर जग्गाको जानकारी मुलक भिडियो हेर्न को लागि हामीलाई SUBSCRIBE गरेर छेउमा रहेको BELL ICON लाई थिचनुहोला । हजुर को यो सानो सहयोग ले हामीलाई हौसला मिल्नेछ घर जग्गा किन बेच https://www.facebook.com/suzit.lama/ कुनै पनि नयाँ पुरनो मोबाईल चाएमा हामीलाई comment गरेर मोबाईल मगाउन सक्नुहुनेक्स Suzit Vlog Is Our Channel Is For Entertainment Purposes. We make Videos For Our Daily Activities And Some Funny Moments Or Having Travel Moments. Our Main Aims For Entertainment Makes Happy Smile On Face. Our Vlog Channel Makes Also Makes Short Comedy Movie , Vines, Music Videos And More. SUZIT VLOG THANKS LOTS OF REGARDS.