Down Mekong to Luang Phrabang, Laos in 1930

麥理浩十年-一套紀錄片講述港督麥理浩在任港督期間的事跡 值得讓後世借鏡 copyright by TVB