(ប្រសាសន៍ដើម)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ពីយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហារបស់មីយ៉ាន់ម៉ា

#ព័ត៌មានសង្គម#ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ#ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍#Covid_19 សួស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានសង្គមប្រចាំថ្ងៃ [channel ,#One_RFA_Khនិងជួយសម្រួលដល់ពុកមែ៉បងប្អូនឲ្យងាយទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងទាន់ហេតុការណ៍ជាពិសេសបញ្ហាផ្សេងៗដែលតែងតែកើតមានឡើងក្នុងសង្គមរៀងរាល់ពេលនិងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- សូមពុកមែ៉បងប្អូនជួយចុច like , subscribe and share ដើម្បីទទួលដំណឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេសូមអរគុណ។ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------