ዘይዛሪ ፀገም ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና - ፈረስ ማይ ዓድዋ

ወ/ሮ ለቱ ኣሰፋ ኣብ ወረዳ ናዕዴር ዓዴት ጣብያ ማይ ዳንያ ን4 ኣካላውን ስነኣእምሮኣውን ፀገም ዘለዎም ደቃ እናሓብሓበት ብትብዓት እትነብር ኣዶ ኮይና ሓገዝ ወገና ካብ ምቁማት ግን ዓዲ ኣይወዓለትን።