राजा फर्काउने आधार के छ ? ज्ञानेन्द्र आए ६ महिना पनि नटिक्ने : Lilaraj Khatiwada

#Lila_raj_Khatiwada #Powerfull_Motivational_Speech