सितापाइला बाट१कि -मि को दुरीमाराम्रो बंगलो बिक्रिमा।Banglow for sale at Sitapila//Call-9813969087

CONTACT Sales and Marketing Manager :- 9813969087 Viber ( Mr.Sagun Shresha) :-9841480276 Viber (Mr.Rajesh Shrestha) :- 9813107988 Viber ( Mr.Jitendra Shahi) https://www.facebook.com/accessreales... यदी तपाईंहरु पनी आफ्नो घर, जग्गा , बेच्न चाहनुहुन्छ र हाम्रो YOUTUBE channel मा भिडियो राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई संपर्क गर्नुहोला 9841480276, 9813107988 , 9813969087............. हाम्रो सेवाहरु :- १) तपाइको घर / जग्गाको बृहत बिज्ञापन २) अनुभवि तथा दक्ष इ िन्जनीयर द्भारा सहि मुल्याङकन ३) बजारीकरण छिटो , छरितो र सजिलो व्यवस्था ४) हाई क्वालिटिकाे फाेटाे तथा भिडियाे द्भारा बिज्ञापनको व्यवस्था ५) होम लॊनको व्यवस्था - डकुमेन्ट तथा लाेन प्रेससमा सहजीकरण ६) घर भाडा लिने र लगाउने व्यवस्था ७) घर बनाउने देखि निर्माण सम्पन्न सम्म तपाईको साथ ८) निर्माण कार्यको सम्पूर्ण व्यवस्था भएको ९) तपाई र तपाईको घरको सुरक्षित भविष्यका लागि बिमाको व्यवस्था १०) परिवारको सुख , शान्ति र उन्नतिको लागि घरको वास्तु मिलाउने व्यवस्था " एक्सेस नै हो तपाईको उज्जवल भविष्यकाे द्भार " OUR SERVICES 1. Massive advertisement of your property . 2. Accurate and Efficient evaluation of property through experienced and skilled engineers . 3. Quick and easy way of marketing . 4. Arrangement of quality photos and videos for marketing . 5. Home loan management , facilitation of Document and Loan process . 6. Arrangement of House Rentals . 7. we are with you until completing the construction of house. 8. The entire construction work will be arranged by us . 9. Insurance facility for a secure future for you and your home . 10. Arrangement of house architecture for the happiness , peace and prosperity of the family . " Access is the key to your future " Contact us for more information Access Real Estate Pvt.Ltd. Gurjudhara,Kathmandu Phone:-0977-1-4313481 Cell :- 9841480276 Viber (Mr.Rajesh Shrestha) :- 9813107988 Viber ( Mr.Jitendra Shahi)