សង្គ្រាមលោកលើកទី១ - សេង ឌីណា | WORLD WAR I | RFI

ខ្សែវីដីអូមួយនេះនឹងបង្ហាញបងប្អូនពី រឿងរ៉ាវកាលពីអតីតកាលដូចជា៖ សម័យបុរេប្រវត្តិ សម័យអរិយធម៌ដ៏ចំណាស់ជាងគេ និងប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក ជាពិសេសអណាចក្រដ៏រុងរឿងនាសម័យកាលនោះ អត្ថបទសំលេង ៖ លោក​ សេង ឌីណា - http://km.rfi.fr/features/world-history សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ KHMLDP2050 ខ្ញុំបង្កើតវីដីអូឡើង ក្នុងគោលបំណង ចែករំលែកនូវចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ និងភាពរីករាយ... ... វីដីអូល្អមានការសរសើរ និងការគាំទ្រ វីដីអូមិនសូវល្អមិនសូវមានការគាំទ្រ វាជារឿងធម្មតា និងស្របតាមច្បាប់ធម្មជាតិ តែកាលណាវីដីអូរបស់យើងល្អ តែគេកាច់មួល គេបំពាន គឺវាខុសនឹងច្បាប់ធម្មជាតិ មានន័យថាគេបំពានការពិត ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់សើច ព្រោះគេកំពុងតែបន្ថោកខ្លួនឯង (ដង្កូវស្រឡាញ់អាច់ តែវាខ្ពើមផ្កា កន្លង់ស្រឡាញ់ផ្កា ខ្ពើមអាច់) -------------------------------------------------------------------------------------- Contact Me ខ្ញុំមានសេវាធ្វើលិខិតឆ្លងដែន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងវីសា [010​871640] Facebook: Lim Bunly Facebook Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009003242874 #KHMLDP2050, #Khtopshare, #លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរ, -------------------------------------------------------------------------------------- ពត៌មានបន្ថែម 1- ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរ https://youtu.be/VHbLn2-G1y8 2- ពន្យាបណ្ណបើកបរខ្មែរ https://youtu.be/YP8UMEr3UTM 3- ធ្វើលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរ https://youtu.be/ylP3AehJaAE 4- វីសាចិន: https://youtu.be/pWDWneon2f4, --------------------------------------------------------------------------------------