#Powerful#Testimony#of#Nepali#Pastor# खोलाबाट बालुवा चालेर जुन मालिकको जग्गामा डोकोमा बोकेर बालुवा घोप्टाए आज त्यही स्थानमा चर्च भवन स्थापना भयो -Pastor Dhankaji (Dan) Tamang एउटा ज्यामी कसरी चर्चको पास्टर सम्म पुगे ? निकै चाख लाग्दो कथा ।। Guest: Pastor DhanKaji Tamang (Dan), Jibit Asha Church, Kathmandu Host: Kumar Singh Bist Camera/Video Editor: Neelima Koirala CopyRight:Upahar Media