Problem or Miracle समस्या कि आश्चर्य? By Rohit Dhakal

बालुवा चाल्ने व्यक्ति कसरी चर्चको पास्टर बने ? सुन्नै पर्ने पास्टर रोहीत ढकालको कहाली लाग्दो गवाही । बालुवाको बाटोदेखि पुल्पिटसम्मको यात्रा...पा.रोहित ढकालको सुन्नैपर्ने गवाही Program Name: Saghuro Bato Host: Kumar Singh Bist Guest: Ps. Rohit Dhakal Video Editor :Neelima Koirala