ፍቕሪ፣ ሓዳርን ኣተዓባብያ ህፃናትን ኣብ ምስማዕ ዝተሰኣኖም ኣሕዋትና!!!

ወ/ሮ ለቱ ኣሰፋ ኣብ ወረዳ ናዕዴር ዓዴት ጣብያ ማይ ዳንያ ን4 ኣካላውን ስነኣእምሮኣውን ፀገም ዘለዎም ደቃ እናሓብሓበት ብትብዓት እትነብር ኣዶ ኮይና ሓገዝ ወገና ካብ ምቁማት ግን ዓዲ ኣይወዓለትን።