ሂወት 8 ዓመት ኣብ ዕፁው ገዛን ስነኣእምሮኣዊ ፀገም ተወሲኹዎን? - ታ/ቆራሮ

ብኣንደበት ራያቶት ላዛ ዝፍለጥ ከያኒ በላይ ዘነበ ቅድሚ 7 ዓመት ኣባል ፖሊስ ኦኬስትራ ትግራይ ኮይኑ ኣብ ልቢ ህዝቢ ዝኣተወ ከያኒ ነይሩ። ሐዚኸ????