Havar Delal / Du Destın / Dengbej İsmail Seyranoğlu / Lê Ber Gola Keşişê Bernameyek Xweşık.