แรงกว่าเดิม!! ถ้า Huawei เจรจากับ ARM ไม่สำเร็จ ? งานนี้...

แรงกว่าเดิม!! ถ้า Huawei เจรจากับ ARM ไม่สำเร็จ คงปวดใจไม่น้อย