Ploatingable land sale in Rupandehi ! land sale in siyari 5 rupandehi !!

यो भिडियो लाई पुरा हेर्नुहोला पुरा हेरिसके पछी तपाई आफ्नो मन मा लागेका कुराहरु कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न सक्नु हुनेछ l © PGC Khabar हाम्रो समाजलाई असर नपर्ने किसिमका जस्तोसुकै भिडियोहरु तपाईले यस च्यानलमा पाउन सक्नु हुनेछ। Agriculture Social Issue News BROILER UPDATE GHAR,JAGAA सूचना संदेश र मनोरन्जनात्मक भिडियोहरु हामीले प्रसारण गर्ने छौं । चेतावनी - यस च्यानलका भिडियोहरु अरु च्यानलले हालेको पाईएमा कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनेछ । PGC Khabar 9809720888 !!!!...Unauthorized downloading and uploading on YouTube channel is Strictly Prohibited And will attract punitive measures from PGC Khabar.......... Right for this video is provided by PGC Khabar #pgckhabar #Sasto_ghar_jagaa_nepal #Real_estate_nepal #Dang_deukhuri