សិលាចារឹកដែលជាអក្សរភូមា

ខណ្ឌសីមាដែលព្រះសង្ឃភូមាបានចងនៅថ្ងៃ ៨ កើត ខែផល្គុន ព.ស.១៩៤៦ មហាសករាជ ១៣២៤ គ.ស.១៤០២ ដោយព្រះតេជគុណញេ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទបាយ័ន បច្ចុប្បន្នហៅថា ព្្រះអង្គងោក គឺទីកន្លែងដែលមានព្រះពុទ្ធបដិមាថ្មយ៉ាងធំ ហៅព្រះអង្គងោក