ቶሎሳ የኢሃዴግ ተላላኪ መሆኑን በይፋ ነገረን ማን ቀረ?

በዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን