590717 075 1 สุขภาพดีด้วย 8 อ เจ็ดแก้ว ชาวหินฟ้า 4