Bilolxoja oripov(BOJALAR)-qora choy(alo fm 7 yoshda kansert)

Bilolxoja oripov-qora choy(alo fm 7 yoshda kansert)