በድጋሜ ጠንካራ መልክት ለታማኝ በየነ

በዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን