၉။ ရွင္သာရိပုတၱရာရွင္းျပသည့္ သမၼာဒိဌိအဓိပၸာယ္ တရားေတာ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၂၃.၁.၂၀၂၁ ည

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာေထရ္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မိိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား (အပုဒ္ေရ ၁၂၀၀ ေက်ာ္) https://www.youtube.com/channel/UC4lAVNtPGevWJVPbWpaDD8w/playlists?sort=lad&flow=list&view=1 ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဆင္ျဖဴကြၽန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဓမၼသာရ တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZFjbH04zcIcPXJFaaGO1r1f&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဦးေဃာသိတ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZGLyUEMdChgcenRFnmzHsS8&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မံုလယ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZHSWkKG9L5GvAwiR_NnQcJt&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊကၽြန္းကုန္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZF8jNWc_Jme1RQ16vSerRX0&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အိပ္ရာထနိႈးေဆာ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZFAPRQ8Eio2lc5tu56lYGPK&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဦးစႏိၵမာ ေအာင္လံဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZEEkGo8buoWuBTiIdAoas-j&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဓမၼရံသီဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵၵ တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZHvxzm1dq1G8Qy7j_a1ZAgV&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZF78AnawOolaa_J_Fob0ARV&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဦးကိတၱိသာရ ဦးေက်ာ္ဟိန္း တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZGHMTV9aQ8okHzgxBFdNeNY&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ထူးႀကီးဆရာေတာ္ ဦးဣႏၵာဝုဓာဘိဝံသ တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZG9bDUoUwycqPJ-HiRubWoJ&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အရွင္ပုညာနႏၵ တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZEkO-U36pShZtGek3o4FPlV&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ U ThuMinGaLa ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္ ၂၄ပစၥည္း တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZH2g43vndjL29goY2s9vBFk&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ U ThuMinGaLa ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZH9GP0vgQy44FWNqnBlKMMV&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ U Kyaw Sein ဦးေက်ာ္စိန္ မိုးကုတ္ဝိပႆနာ ကမၼ႒ာန္းနည္းျပဆရာ တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZEhyOnq2f7w8LPAIgQA9N4C&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZEyeQBa8vnu17Uav_Z_dJe6&disable_polymer=true ေရႊကၽြန္းကုန္း ဆရာေလးေဒၚေဇယ်ဝတီ တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZEN9hnVCkNk6UnAi1CW8OS5&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သဇင္ေရေက်ာ္ဆရာေတာ္ အရွင္ဥာေဏာဘာသ တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZFZfUaRPqeE-3qxKbwfkUNL&disable_polymer=true ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အရွင္ ေကာမလ PhD (ဆန္နီေနမင္း) တရားေတာ္မ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZEPx4YpNBESgZnxi6wx529h&disable_polymer=true သီလေပး, ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား ႏွင့္ ---- https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZHbCxX46jG9wZC-0F0EDVNo&disable_polymer=true စ်ာပနမွတ္တမ္းမ်ား https://www.youtube.com/playlist?list=PLacGF7KQECZFS84OmEuadsw_X0UtkA8tX&disable_polymer=true ထပ္ဆင့္ ဓမၼဒါနျပဳပါသည္။