ລວມເພງ ແດງ ດວງເດືອນ ຊຸດ ດອກຄາຍສະອື້ນ ເຕັມອາລະບັ້ມ 【Music Long Play】