เรียนแพทย์แผนไทย ตอน 1 โดย อาจารย์ เจ็ดเเก้ว ชาวหินฟ้า