ስለ ዶር አብይ አሁን ከ ኢትዮጵያ የደረሰኝ ትኩስ መረጃ

በዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን