#ເປີດໂຕນາງສາວລາວປະຈຳປີ 2019 ຮອບ 40 ຄົນ, Miss laos 2019 ,ทีสูนกานค้าเวียงจันทร์เชันเตอ

ในวันที 30 ตุลา 2019