ສາວອຸດົມໄຊໃຈຊື່ - ແດງ ດວງເດືອນ , Sao Oudomxay Jai Sue - Deng DouangDueun