धेरै सस्तो जग्गा/1.5 लाख प्रति कठा जग्गा तुरुन्तै बिक्री/Cheapest land sale/1.5 lakhs per kattha

उदयपुर,सदरमुकाम गाइघाट,त्रियुगा नगरपालिकामा 13 धुर नम्वरी जग्गामा भर्खर बनेको एउटा cemented कोठा11/10 Ft.र एउटा 6/3Ft.सौचालय रहेको साथै 3अोटा खोर र करेसाबारि रहेको दक्षिण मोहडा 2८/8मिटर,५ FT.बाटोले छोएको राम्रो र धेरै सस्तोम घर सहितको जग्गा बिकृमा/16 लाख रुपैयाँ मात्र Contact:9816969286 please call 9828062819 to get more details about the land. यस किसिमको सस्तो भिडियो हेर्नको लागि कृपया मेरो च्यानल subscribe गर्नुहोस् please check out these link videos: 25 फिट सडक / 6 लाख प्रति कठ| https://www.youtube.com/watch?v=9c9bjV0QcRw&t=100s चुहाडेमा प्रति कठ| २० लाख/3 Highway बाटो https://www.youtube.com/watch?v=h55Oe4w5pMI 3 लाख प्रति कट्टा जमीन/ जग्गा बिक्री https://www.youtube.com/watch?v=JO5gsJL_9-4&t=33s 3 तहको घर बिक्री 60 लाख .https://www.youtube.com/watch?v=_pswQxxLgGY&t=226s उद्योगको छेउमा 8 लाख प्रति Kattha https://www.youtube.com/watch?v=NxWkgp3fwZU