प्रेम सञ्जेल बिदाई अघि, अन्तिम पटक कार्यालयबाट यसो भने : नेताहरुको सत्यनाश हुदैछ, राजनीतिमा आउनसक्छु

प्रेम संजेलको गर्जन मलाई अख्तियार प्रमुख बनाएर देखाउ भ्रष्ट नेता र कमर्चारीको उठिबास हुन्छ Prem Sanjel #Prem_sanjel